-از چه طریق با 4نقطه آشناشدید؟
(29.03%) 9
موتورهای جستجوگر
(19.35%) 6
لینک ما،درسایت های دیگر
(3.225%) 1
دوستان
(0%) 0
ازطریق ایمیل
(0%) 0
صفحه ی ما،در فیس بوک
(0%) 0
تبلیغات
(48.38%) 15
به صورت کاملاتصادفی

تعداد شرکت کنندگان : 31